CAD-Ritning

Januari 2020 investerade vi i solid works ritprogram och en anställning som sköter alla våra ritningar till våra kunder och oss.

Solid works är ett 3-dimesionellt ritproram som gör att man kan se produkterna i verklig form som dom kommer se ut färdiga vilket kan underlätta för vissa kunder.

En stor fördel är att man kan skicka ritning till kund för kontrollmätning innan tillverkning för att minimera fel.

Ritningen är också bra till slutmonteringen för att lättare se vad allt ska sitta.

Solid works programmet har varit en jättebra investering som har varit till stor hjälp för både kunder och oss själva.

© Copyright 2019, PE Creative