Svetsning

Svetsning är en av våra grundstommar i företaget. Alla våra svetsare har lång erfarenhet och utbildningar.

Magnus (som varit anställd längst) har jobbat som svetslärare i nästan 10år innan vilket är en stor tillgång. Eftersom alla räcken klassas i första hand som säkerhetsräcken ställer vi stora krav på svetsningen att den ska ha rätt inbränning.

Vi använder en specialgas som ser till att man får en bättre inbränning i materialet. Vi kan svetsa i alla svetsbara material fast vi tigsvetsar i aluminium till ungefär 70%. Eftersom vi har så bra kompetens på svetssidan så får vi en hel del special jobb med väldigt höga toleranskrav.

Svetsmetoderna vi kan tillhandahålla är :

  • Tigsvetsning
  • Magsvetsning
  • Migsvetsning
  • Mma (svetsa med pinne)

© Copyright 2019, PE Creative